Search Results for: lenfoma son evresi

Results 1 - 10 of 23 Page 1 of 3
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Lenfoma

Relevance: 100%      Posted on: 23 August 2011

Lenfomalar bağışıklık sisteminin urlarıdır. Lenf düğümlerinde çıkan, ve lenfositlerden oluşan urların tümüne lenfoma denir. Son geçen yüzyılda ve günümüzde bağışıklık sistemi üzerine süren çalışmalar bu kötücül urların daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Lenfomaların yalnızca altında yatan nedenleri ve oluşma süreçleri değil, aynı zamanda sağaltımları konusunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Günümüzde Hodgkin…

Lenfoma türleri

Relevance: 100%      Posted on: 25 August 2011

Lenfomalar Thomas Hodgkin tarafından tanımlandığı şekilde, Hodgking lenfoması ve hodgkin dışı lenfomalar olarak ikiye ayrılır. Dünya sağlık örgütü tarafından geliştirilen sınıflandırma şu şekildedir; Hodgkin lenfoması Bu lenfoma şu alt türlere ayrılmaktadır: Düğümsel skleroz (ing. nodular sclerosis), Karışık gözeli, Lenfositle dolu, Lenfositi bitmiş, Düğümde lenfosit baskınlığı olan. Hodgkin dışı lenfoması Olgun…

Lenfoma nedir?

Relevance: 100%      Posted on: 02 December 2011

Lenfoma nedir? İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Oğuz Önder anlatıyor..   Lenfoma ve Tedavisi

Lenfoma ne tür belirtilerle ortaya çıkar?

Relevance: 100%      Posted on: 02 December 2011

Lenfoma ne tür belirtilerle ortaya çıkar? İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Oğuz Önder anlatıyor..   Lenfoma ve Tedavisi

Lenfoma tedavisinden sonra nelere dikkat etmek gerekir?

Relevance: 100%      Posted on: 02 December 2011

Lenfoma tedavisinden sonra nelere dikkat etmek gerekir? İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Oğuz Önder anlatıyor..   Lenfoma ve Tedavisi

Akciğer kanseri

Relevance: 91%      Posted on: 22 August 2011

Akciğer kanseri akciğer dokularındaki hücrelerin kontrolsüz çoğaldığı bir kanser hastalığıdır. Bu kontrolsüz çoğalma, hücrelerin çevredeki dokuları istila etmeleri veya akciğer dışındaki organlara yayılmaları ile (metastaz) sonuçlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) raporuna göre akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri arasında, erkeklerde en sık ölüme neden olan birinci, kadınlarda ise ikinci kanser…

Akciğer Kanseri Tedavi yöntemleri

Relevance: 91%      Posted on: 22 August 2011

Akciğer kanserinin tedavisinde uygulanacak prosedüre karar verilirken; kanserin histopatolojik tipi, mevcut evresi ve hastanın performans durumu göz önüne alınmaktadır. Sıklıkla uygulanan tedavi yöntemleri; cerrahi, kemoterapi ve radyoterapidir Cerrahi  Akciğer kanseri tanısı almış hastada, pnömonektomi ile çıkarılan materyalin çıplak gözle görünümü. Akciğer kanserinin alttipinin squamöz hücreli karsinom olduğu tespit edilmiş. Yapılan…

Kanser immünoterapisi

Relevance: 91%      Posted on: 23 August 2011

İmmunoterapi, bağışıksal sağaltım, bağışıklık terapisi kimi hastalıkların sağaltımında uygulanan bir yöntemdir. Basit açıklamasıyla immünoterapi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik bir tür aşı tedavisidir. İmmünoterapi, astım, saman nezlesi vb. bir takım [alerji]k hastalıkların ve bazı kanser türlerinin sağaltımında uygulanır. "Biyolojik tedavi" olarak da adlandırılan bu yöntemde, kötücül melanom, kemik iliği urları, böbrek,…

Böbrek Kanseri Tedavisi

Relevance: 91%      Posted on: 25 August 2011

Böbrek tümörünün tedavisi hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve kanserin yayılım derecesine (evre) göre belirlenir. Böbrek kanserlerinde birinci basamak tedavi cerrahi yöntemle mevcut kanserli dokunun tamamen çıkarılmasıdır. Ancak unutulmamalıdır ki cerrahi ile tam tedavinin sağlanabilmesinde kanserin derecesi ve evresi çok önemlidir. Erken saptanabilen böbrek kanserlerinde cerrahi ile tam tedavi sağlama…

Lenf Kanseri belirtileri

Relevance: 91%      Posted on: 25 August 2011

En sık görülen belirti boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezelerinin ağrısız şişerek ele gelmesidir. Hastalarda diğer bulunabilen belirtiler ise söyledir; sebebi tam açıklanamayan ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, halsizlik, ciltte kaşıntı.... Bu şikayetler, grip gibi başka hastalıkların seyrinde de görülebilir. Bu nedenle bu tür bulguları olan hastalarda lenfoma…