Search Results for: lenf kanserinin son evresi

Results 1 - 10 of 175 Page 1 of 18
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Akciğer Kanseri Tedavi yöntemleri

Relevance: 100%      Posted on: 22 August 2011

Akciğer kanserinin tedavisinde uygulanacak prosedüre karar verilirken; kanserin histopatolojik tipi, mevcut evresi ve hastanın performans durumu göz önüne alınmaktadır. Sıklıkla uygulanan tedavi yöntemleri; cerrahi, kemoterapi ve radyoterapidir Cerrahi  Akciğer kanseri tanısı almış hastada, pnömonektomi ile çıkarılan materyalin çıplak gözle görünümü. Akciğer kanserinin alttipinin squamöz hücreli karsinom olduğu tespit edilmiş. Yapılan…

Hızlı yemek kanser riskini arttırıyor

Relevance: 100%      Posted on: 28 November 2011

Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şuayip Yalçın, hızlı ve sıcak yemek yemenin mide kanseri riskini arttırdığını kaydetti. Tıbbi Onkoloji Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Medikal Onkoloji Ünitesi tarafından düzenlenen 1.Gastrointestinal Kanserler Konferansı,…

Kolon Kanserinin Tedavisi nasıldır?

Relevance: 70%      Posted on: 24 October 2012

kolonkanseri6

Kolon kanserinin Tedavisi nasıldır? Kalın bağırsak kanserlerinin standart tedavisi cerrahidir, yani tümörlü bölge çevreden bir miktar sağlam doku ve lenf düğümleriyle birlikte çıkarılır. Bu konu çok önemli olup hayati önemi vardır. Yapılan çalışmalar, onkoloji prensiplerine uygun olarak ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılan ameliyatların hastanın geleceği açısından en önemli faktör olduğunu…

Dil Kanseri Belirtileri

Relevance: 67%      Posted on: 22 August 2011

Dil Kanserinin en sık belirtisi dil üze­rinde ağrısız krater tarzında yara oluşumudur. Bazen yara açılmadan dil İçinde sertlik veya ağrısız kitle şeklinde görülebilir. Dil üzerinde beyaz veya kırmızı renkli kabarık­lıklar zaman içinde kansere dönüşebilir. Boyunda şişlik önemli belirtilerdendir. Has­talık ilerledikçe ağrı, kanama, kulak ağrısı, yutma ve konuşma bozukluğu ortaya çıkar.…

Dil Kanseri Tedavi şekilleri

Relevance: 67%      Posted on: 22 August 2011

Dil kanserinin Erken evrelerinde  cerrahi ve­ya radyoterapi (ışın tedavisi) tedavi seçe­nekleri vardır. Her iki tedavi şekli­nin de eşit derecede yarar sağladığı bildi­rilmesine karşın. Radyoterapi ağız İçinde ağız kuruluğu ve tat kaybı gibi kalıcı yan et­kiler yaratır. Buna karşın erken evre tümör­lerin cerrahisinde belirgin fonksiyon kaybı ve kozmetik sorun oluşmaz. Bu nedenle…

Akciğer kanseri

Relevance: 67%      Posted on: 22 August 2011

Akciğer kanseri akciğer dokularındaki hücrelerin kontrolsüz çoğaldığı bir kanser hastalığıdır. Bu kontrolsüz çoğalma, hücrelerin çevredeki dokuları istila etmeleri veya akciğer dışındaki organlara yayılmaları ile (metastaz) sonuçlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) raporuna göre akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri arasında, erkeklerde en sık ölüme neden olan birinci, kadınlarda ise ikinci kanser…

Meme kanseri

Relevance: 67%      Posted on: 23 August 2011

Meme kanseri meme hücrelerinde başlayan kanser türüdür. Akciğer kanserinden sonra, dünyada görülme sıklığı en yüksek olan kanser türüdür. Her 8 kadından birinin hayatının belirli bir zamanında meme kanserine yakalanacağı bildirilmektedir. Erkeklerde de görülmekle beraber, kadın vakaları erkek vakalarından 100 kat fazladır. 1970'lerden bu yana meme kanserinin görülme sıklığında artış yaşanmaktadır…

Tiroid Kanseri

Relevance: 67%      Posted on: 23 August 2011

Tiroid kanseri tiroid bezinde oluşan kanser türüdür. Belirtiler Genellikle tiroid kanserinin ilk belirtisi boynun tiroid bölgesinde oluşan bir yumrudur ancak sadece bunların çok azı (%5 kadar) kötü huyludur. Bazen ilk işaret büyümüş bir lenf düğümüdür. Varolan bazı diğer belirtiler ise ağrı, seste değişme ve hipertiroid ya da hipotiroiddir. Tedavi Tiroid…

Gırtlak Kanseri Tedavisi

Relevance: 67%      Posted on: 24 August 2011

Radyoterapi : kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili x-ray ışınları kullanılır. Cerrahi müdahale -Lenf bezleri alınabilir. Gırtlak kanserinin ilk evrelerinde, lazer terapisi kullanılabilir. Kemoterapi : kanserli hücreleri öldürmek için ilaç kullanılır. Cerrahi Müdahale: Gırtlak kanserinin tedavisi var mı? KBB Uzmanı Op. Dr. Mehmet Erem anlatıyor..   Gırtlak Kanseri Tedavisi

Böbrek Kanseri

Relevance: 67%      Posted on: 25 August 2011

Böbrekler, karın üst bölgesinde bulunan ve idrarı oluşturan bir çift organdır. Oluşan idrar üreter adı verilen iki ince borucuk aracılığıyla idrar kesesine aktarılır. Böbrekler sırtta göğüs kafesinin iki yanında yer alırlar ve kuvvetli sırt adaleleri ve alt kaburga kemiklerince dış etkilere karşı korunurlar. Etrafında Gerota kılıfı adı verilen kalınca bir…