Search Results for: isin tedavisi izle

Results 1 - 10 of 232 Page 1 of 24
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Beyin tümörü tedavisi

Relevance: 100%      Posted on: 22 August 2011

Beyin tümörü tedavisi cerrahidir. İster iyi huylu, ister kötü huylu olsun, tüm tümörler cerrahi olarak tedavi edilirler. Ancak bazı durumlarda Beyin tümörü tedavisi cerrahi uygulamak mümkün olmayabilir. Şayet tümör beynin çok hassas olan bazı hayati bölgelerine yerleşmişse bu bölgelere dokunmak hayati tehlike yarattığından tümör yerinde bırakılabilir. Bu durumda sadece ışın tedavisi…

Beyin Tümörü Tedavisi

Relevance: 100%      Posted on: 24 August 2011

Beyin tümörlerinin tedavisi cerrahidir fakat bazı durumlarda cerrahi tedavi uygulamak mümkün olmayabilir. Eğer tümör beynin hayati bir bölgesine yerleştiyse bu bölgede operasyon yapmak hayati tehlike yaratacağından tümör olduğu yerde bırakılır, kemoterapi ve radyoterapi ile sorun halledilmeye çalışılsa da klasik tedavilerle beyin tümörlerinde yaşam şansı çok fazla değildir. Yapılan tedaviler yaşam…

Böbrek Kanseri Tedavisi

Relevance: 100%      Posted on: 25 August 2011

Böbrek tümörünün tedavisi hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve kanserin yayılım derecesine (evre) göre belirlenir. Böbrek kanserlerinde birinci basamak tedavi cerrahi yöntemle mevcut kanserli dokunun tamamen çıkarılmasıdır. Ancak unutulmamalıdır ki cerrahi ile tam tedavinin sağlanabilmesinde kanserin derecesi ve evresi çok önemlidir. Erken saptanabilen böbrek kanserlerinde cerrahi ile tam tedavi sağlama…

Meme Kanseri Tedavisi

Relevance: 100%      Posted on: 25 August 2011

Meme kanserinde tedavi seçenekleri nelerdir? Cerrahi (ameliyatla kanserli dokunun çıkarılmasıdır.) Radyasyon tedavisi (ışınlar ile kanser hücrelerinin öldürülmesi amaçlanır.) Kemoterapi (ilaçlarla kanser hücrelerinin öldürülmesi amaçlanır) Hormon tedavisi (hormonların kanser hücrelerinin çoğalmasını sağlayan etkilerini yok etmek amacı ile hormonların çalışmasını bozan ilaçların veya hormon salgılayan bezleri çalışamaz hale getiren tedavilerin verilmesidir) Meme…

Mesane Kanseri Tedavisi

Relevance: 100%      Posted on: 25 August 2011

1)Yüzeyel mesane tümörleri: Tümör mesane iç yüzeyini geçmemiştir. Tümörün çıkarılması ve mesane içi ilaç verilmesi ile tedavi yapılır. 2)Derine işlemiş mesane tümörleri: Tümör Mesane adele tabakasına girmiştir. Mesanenin çıkarılması ve/veya ışın tedavisi ve ilaç tedavisi ile tedavi yapılır. 3)Uzak yayılımlı mesane tümörleri: Tümör mesane dışına taşmış ve uzak organlara sıçramıştır.Mesane…

Lenf Kanseri Tedavisi

Relevance: 100%      Posted on: 25 August 2011

Her lenfoma hastası için tedavi kendine özgündür. Çünkü hastalığın evresine, hücre tipine, hastanın yaşına, hastanın tedaviyi kaldırıp kaldıramayacağına ve lenfoma tipinin hızlı yada yavaş seyirli oluşuna göre doktor tedavinin şeklini ve verilecek ilaçları belirler. Lenf Kanseri Tedavisin de Genellikle cerrahi müdahaleye uygun olduğu durumlarda cerrahi operasyon ile kanserli bölge alınabilir. Hastalığı…

Cilt Kanseri Tedavisi Nasıldır?

Relevance: 100%      Posted on: 25 August 2011

Cilt Kanserinde Tedavi : kanserin tipine, büyüme evresine, yerleşim yerine göre değişmektedir. Eğer kanser küçük ise işlem ayaktan, lokal anestezi altında kolayca yapılabilir. Bu küçük ve az tehlikeli tiplerde kazıma (küretaj) veya elektrik akımı ile kanser hücrelerini yoketme (dessikasyon) işlemleri de yapılabilir. Ancak bu metodların tedavi açısından güvenilirliği az, iz…

Pankreas Kanseri tedavisi

Relevance: 100%      Posted on: 26 August 2011

Pankreas kanserine yakalanan hastalara uygulanan en ideal ve etkin tedavi metodu cerrahi işlemlerdir. Hastanın durumuna ve kanserin ilerleme süresine bağlı olarak uygulan ameliyatlarda hastaların uzun süre yaşama şansı arttırılmayı çalışılır. Ameliyat ile tedavi edilen hastaların beş yıllık sağ kalım süresi, ameliyat olmayanların ise ne yazık ki altı ay sağ kalım…

Prostat Kanseri Tedavisi

Relevance: 100%      Posted on: 26 August 2011

Tedavide hastanın yaşı, kanserin ilerleme düzeyi, hastanın genel sağlık durumu, gibi çeşitli etmenler göz önünde tutulur. Radyasyon Tedavisi (Dışarıdan Işın Tedavisi): Sadece prostatta sınırlı kalmışkanserlerde ameliyat ve radyasyon tedavisi eşit iyileşme sağlar. Son 20 yıldır geliştirilen radyoterapi tetkikleri komplikasyonları en aza indirmiştir.Genellikle iki ay boyunca günlük dozlarda radyasyon verilir ve…

Safra kesesi kanserlerinin Tedavisi

Relevance: 100%      Posted on: 27 August 2011

Safra kesesi kanserlerinin Tedavisi Safra kesesi kanserleri cerrahi, kemoterapi ve ışın tedavisi (radyoterapi) ile tedavi edilir. 1. Cerrahi tedavi Safra kesesi ve etraf lenf bezleri de alınır. Tercihen ameliyat laparoskopi yöntemi ile gerçekleştirilir. Tümörün bağırsakta tıkanmaya yol açması durumunda safra kesesi veya safra yolu ile ince bağırsak arasında bir bağlantı…