Sitede Ara

Dil Kanseri Belirtileri

Dil Kanserinin en sık belirtisi dil üze­rinde ağrısız krater tarzında yara oluşumudur. Bazen yara açılmadan dil İçinde sertlik veya ağrısız kitle şeklinde görülebilir. Dil üzerinde beyaz veya kırmızı renkli kabarık­lıklar zaman içinde kansere dönüşebilir. Boyunda şişlik önemli belirtilerdendir. Has­talık ilerledikçe ağrı, kanama, kulak ağrısı, yutma ve konuşma bozukluğu ortaya çıkar.

Tanı Nasıl Konur?
Kulak-burun-boğaz muayenesi yapı­lır. Dil üzerindeki yaradan veya kitleden bi­yopsi alınarak kanser tanısı konur. Bu iş­lem lokal veya genel anestezi altında yapı­labilir.

Manyetik Rezonans Gö­rüntüleme tekniği tümörün büyüklüğü ve yaygınlığı hakkında bilgi vericidir.

Bilgisa­yarlı Tomografi de uygulanabilir.

Kanser tanısı konduktan sonra kanserin evrelemesi yani tümörün büyüklüğü ve nekadar yayıldığı ortaya konur. Evrelendirme en iyi tedavi şeklinin belirlenmesi ve hasta­lığın tedavi sonrası seyir ve sağ kalım açı­sından bilgi edinilmesi yönünden son dere­ce önemlidir.

Evrelendirmede tümörün bü­yüklüğü, boyundaki lenf düğümlerine ve vücudun diğer organlarına yayılımına (metastaz) bakı­lır.
Evre 1,2, 3, ve 4 olarak adlandırılır. Ev­re 1 en erken, evre 4 ise en ileri safhadır.

Beğen Paylaş

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş